საწარმოო დანიშნულებით კომპოსტის გამოყენება

საწარმოო დანიშნულებით კომპოსტის გამოყენება

მოსავლიანობის ზრდა დიდწილად დამოკიდებულია ნიადაგში ორგანული მასის შემცველობაზე.

კომპოსტი ხანგრძლივი მოქმედების ორგანული სასუქია. ფერმერი კომპოსტის გამოყენებით დებს ინვესტიციას მიწის პდორუქტიულობის გაზრდაში მინიმუმ შემდეგი 3-4 წლის განმავლობაში.

მცენარეების დარგვა-გადარგვა, ბაღის/ვენახის გაშენება

ღია გრუნტში დარგვისას ან გადარგვისას კომპისტი შეურიეთ ორმოდან ამოღებულ მიწას პროპორციით 1 წილი კომპოსტი 2 წილ მიწას.

ვენახი

1 ჰექტარზე საჭიროა დაახლოებით 12-18 ტონამდე კომპოსტი. შემდეგი 2-3 წლის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიტანოთ ზემოთ აღნიშნული დოზირების ნახევარი, ხოლო შემდეგ ისევ თავიდან შეიტანოთ 12-18 ტონა 1 ჰექტარზე.
კომპოსტი შეგიძლიათ დაუყაროთ მცენარეს ძირებში ან დაყაროთ რიგებს შორის. დაყრის შემდეგ კომპოსტი უნდა ჩაიბაროს ნიადაგში.

ხეხილი, თხილი, ნუში, ციტრუსი

კომპოსტი უნდა შეიტანოთ 3-4 კგ. ერთ ნერგზე. ნერგის ძირის გარშემო დაყრის შემდეგ კომპოსტი უნდა ჩაიბაროს.

ხორბალი, სიმინდი

ხორბლის და სიმინდის შემთხვევაში ერთ ჰექტარზე უნდა შეიტანოთ საშუალოდ 15 ტონა კომპოსტი. შეტანა უნდა მოხდეს მიწის დამუშავების წინ, ნაკელის/კომპოსტის გამფანტველი დანადგარით.

ბოსტნეული

ბოსტნეულის კულტურებში რეკომენდირებულია კომპოსტის შემდეგი ოდენობებით შეტანა:

 • სატაცური - 7-8 ტონა კომპოსტი ჰექტარზე
 • პომიდორი - 8-10 ტონა კომპოსტი ჰექტარზე
 • სტაფილო - 9-12 ტონა კომპოსტი ჰექტარზე
 • ხახვი - 10-15 ტონა კომპოსტი ჰექტარზე
 • ყვავილოვანი კომბოსტო - 12-20 ტონა კომპოსტი ჰექტარზე

კენკრა

კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში 1 ჰექტარზე უნდა შევიტანოთ 10-15 ტონა კომპოსტი.

კარტოფილი

კომპოსტი უნდა შეიტანოთ 10-15 ტონა 1 ჰექტარზე. კომპოსტის შეტანა უნდა მოხდეს მიწის დამუშავების წინ.

საწარმოო დანიშნულებით კომპოსტის გამოყენება

მოხმარების წესები

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ორგანული სასუქი მცენარეებს ჭირდებათ ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის. სწორედ ამ თვისების გამო, კომპოსტი ერთ-ერთი საუკეთესო და ყველაზე ხელმისაწვდომი ორგანული სასუქია.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის შესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

ლამაზი და ჯანსაღი ყვავილებისა და ბაღის გასაშენებლად მცენარეთა კვება უმნიშვნელოვანესი საკითხია.

ბაღისა და განსაკუთრებით კონტეინერების მცენარეები და ყვავილები ძალიან სწრაფად ხარჯავენ ნიადაგში არსებულ მინერალურ სასუქს.

ახლად დარგულ მცენარეებს კი კვირაში ერთხელ ჭირდებათ მინერალური სასუქით გამდიდრება.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის სესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

 კომპოსტის მულჩის შეტანა მცენარის ძირში და მის გარშემო გაცილებით ამცირებს წყლის აორთქლებას ნიადაგიდან, ამცირებს ნიადაგის ეროზიას, ამცირებს მცენარის გარშემო სარეველების გამრავლებას, ასევე ამცირებს ნიადაგში ტემპერატურულ მერყეობას.

კომპოსტი ზრდის ორგანული მასის შემადგენლობას ნიადაგში და შესაბამისად ზრდის ნიადაგის პროდუქტიულობას.

კომპოსტის მულჩი სეზონის ცივ პერიოდში ხელს უწყობს ნიადაგში სითბოს შენარჩუნებას, გაზაფხულზე მცენარის ფესვის სწრაფ ზრდას, ზაფხულში კი აფერხებს ნიადაგის გამოშრობას.

ყველაზე ოპტიმალურ მულჩს წარმოქმნის ნიადაგის ზედაპირზე დაახლოებით 6 სმ სისქის ფხვიერი კომპოსტის ფენა.

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო