მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

 კომპოსტის მულჩის შეტანა მცენარის ძირში და მის გარშემო გაცილებით ამცირებს წყლის აორთქლებას ნიადაგიდან, ამცირებს ნიადაგის ეროზიას, ამცირებს მცენარის გარშემო სარეველების გამრავლებას, ასევე ამცირებს ნიადაგში ტემპერატურულ მერყეობას.

კომპოსტი ზრდის ორგანული მასის შემადგენლობას ნიადაგში და შესაბამისად ზრდის ნიადაგის პროდუქტიულობას.

კომპოსტის მულჩი სეზონის ცივ პერიოდში ხელს უწყობს ნიადაგში სითბოს შენარჩუნებას, გაზაფხულზე მცენარის ფესვის სწრაფ ზრდას, ზაფხულში კი აფერხებს ნიადაგის გამოშრობას.

ყველაზე ოპტიმალურ მულჩს წარმოქმნის ნიადაგის ზედაპირზე დაახლოებით 6 სმ სისქის ფხვიერი კომპოსტის ფენა.

ნაბიჯი 1:

თანაბრად გაანაწილეთ 4-6 კგ. კომპოსტი ერთ კვადრატულ მეტრ ნიადაგზე. 

ნაბიჯი 2:

კომპოსტი შეიძლება დაიყაროს ბორბლებიანი ურიკიდან ან თვითმცლელი მანქანიდან.

მცირე ზომის პროექტებისთვის უფრო მოსახერხებელია ტომრებში დაფასოებული კომპოსტის გამოყენება.

ნაბიჯი 3:

ფრთხილად გაანაწილეთ კომპოსტი ხეების, ბუჩქების და სხვა მცენარეების გარშემო. გამოიყენეთ ნიჩაბი და ფოცხი. 

ნაბიჯი 4:

კომპოსტი გადაანაწილეთ თანაბრად ფორცხით ნიადაგის ზედაპირზე რომ შექმნათ თანაბარი და მყარი მულჩის საფარი.

ნაბიჯი 5:

ხეების და ბუჩქების შემთხვევაში კომპოსტი იყრება მცენარის ღეროს გარშემო (იხ. სურათი) და არ უნდა ეხებოდეს ღეროს

ნაბიჯი 6:

მას შემდეგ რაც მულჩი შეტანილია ნიადაგის ზედაპირზე, უნდა მოხდეს მისი მორწყვა და ამგვარად კომპოსტის მულჩის ადგილზე დაფიქსირება.

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

მოხმარების წესები

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ორგანული სასუქი მცენარეებს ჭირდებათ ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის. სწორედ ამ თვისების გამო, კომპოსტი ერთ-ერთი საუკეთესო და ყველაზე ხელმისაწვდომი ორგანული სასუქია.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის შესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

მოხმარების წესები სახლისთვის/ეზოსთვის

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

ლამაზი და ჯანსაღი ყვავილებისა და ბაღის გასაშენებლად მცენარეთა კვება უმნიშვნელოვანესი საკითხია.

ბაღისა და განსაკუთრებით კონტეინერების მცენარეები და ყვავილები ძალიან სწრაფად ხარჯავენ ნიადაგში არსებულ მინერალურ სასუქს.

ახლად დარგულ მცენარეებს კი კვირაში ერთხელ ჭირდებათ მინერალური სასუქით გამდიდრება.

მინერალური საკვების წყარო შეიძლება იყოს ქიმიური ან ორგანული.

ქიმიური სასუქის გამოყენებას თან ახლავს გარკვეული ნაკლოვანება:

 • ქიმიური სასუქის მოხმარება ხანმოკლეა
 • ქიმიური სასუქის გამოყენებისას არსებობს მისი ნაყოფში დაგროვების რისკი
 • სხვადასხვა მცენარეს ესაჭიროება ინდივიდუალურად შესატყვისი სასუქი
 • მცენარის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე საჭიროა სპეციფიურად შერჩეული სასუქი

აქედან გამომდინარე, ქიმიური სასუქები მოითხოვს დიდ დანახარჯებს და სპეციფიურ ცოდნას.

ბუნებრივი კომპოსტის გამოყენება ამ მხრივ იდეალური გამოსავალია.

კომპოსტი არის:

 • მცენარისთვის ხანგრძლივმოქმედი ბუნებრივი საკვები
 • მცენარე თავად იღებს კომპოსტიდან მისთვის სასარგებლო ნივთიერებების და მიკროელემენტების საჭირო რაოდენობას განვითარების ეტაპის სესაბამისად, ეს იქნება ზრდა, ყვავილობა თუ ნაყოფის გამოტანა

მცენარის ჯანსაღი ზრდა-განვითარებისთვის კომპოსტს არ აქვს ალტერნატივა მისი ხანგრძლივმოქმედი დადებითი ეფექტის გამო.

კომპოსტი ნიადაგში ეფექტურად მოქმედებს შეტანიდან 3-4 წლის განმავლობაში.

ყვავილების ბაღის გაშენებისთვის

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო

 კომპოსტის მულჩის შეტანა მცენარის ძირში და მის გარშემო გაცილებით ამცირებს წყლის აორთქლებას ნიადაგიდან, ამცირებს ნიადაგის ეროზიას, ამცირებს მცენარის გარშემო სარეველების გამრავლებას, ასევე ამცირებს ნიადაგში ტემპერატურულ მერყეობას.

კომპოსტი ზრდის ორგანული მასის შემადგენლობას ნიადაგში და შესაბამისად ზრდის ნიადაგის პროდუქტიულობას.

კომპოსტის მულჩი სეზონის ცივ პერიოდში ხელს უწყობს ნიადაგში სითბოს შენარჩუნებას, გაზაფხულზე მცენარის ფესვის სწრაფ ზრდას, ზაფხულში კი აფერხებს ნიადაგის გამოშრობას.

ყველაზე ოპტიმალურ მულჩს წარმოქმნის ნიადაგის ზედაპირზე დაახლოებით 6 სმ სისქის ფხვიერი კომპოსტის ფენა.

მულჩის სახით კომპოსტის დამატება ბაღებში, ხეების და ბუჩქების გარშემო